Co trzeba wiedzieć o alimentach natychmiastowych?

Co trzeba wiedzieć o alimentach natychmiastowych?

Decyzja o rozstaniu współmałżonków prawie zawsze jest sytuacją zapowiadającą początek przykrego czasu w życiu całej rodziny, przede wszystkim w sytuacji, gdy strony rozwodu mają małoletnie dzieci.

Całkiem niedawno pojawiła się koncepcja kolejnego wariantu wsparcia dla samotnych rodziców w formie tzw. alimentów natychmiastowych, dzięki którym świadczenia pieniężne będą przyznawane sprawniej.

Nowa forma pomocy dla samotnych rodziców – na czym polega i jak z niej skorzystać?

System wypłacania samotnym rodzicom pieniędzy na utrzymanie dzieci i ich edukację nosi nazwę alimentów. W sytuacji, gdy starasz się odnaleźć prawnika z doświadczeniem, który szybko pomoże Ci podczas walki o uzyskanie alimentów, po prostu wpisz w okienku przeglądarki internetowej frazę alimenty Kraków, Poznań bądź Łódź. Ułatwi to znalezienie odpowiedniej osoby, która zajmie się przygotowywaniem wszystkich dokumentów i przejmie rolę w sądzie, a także udzieli cennych wskazówek i będzie oparciem w razie ewentualnych trudności.

W zapisach nowej ustawy znajduje się informacja o tym, że oczekiwanie na rozpatrzenie pozwu nie może trwać dłużej niż 14 dni. Konsekwencją jest wydanie nakazu zapłaty, który powinien być niezwłocznie zrealizowany. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne to rozwiązanie skierowane do osób, które jeszcze nie występowały z podaniem w dotychczasowej procedurze. Należy pamiętać o tym, że utworzenie nowych przepisów niezmiennie nie wyklucza możliwości uzyskania alimentów na obowiązujących wcześniej zasadach.

Alimenty natychmiastowe – jak można obliczyć wysokość należnego świadczenia?

Podczas ustalania wysokości natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych potrzebny będzie określony schemat, a jego najbardziej istotnymi wartościami będą kwota wynagrodzenia minimalnego i liczba dzieci będących pod opieką rodzica.

Końcowa kwota alimentów ma być równa pewnemu procentowi konkretnej kwoty przeliczeniowej. Za taką kwotę przeliczeniową ma być uznawana dwukrotność podstawowego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w następnym roku podzielona na dwa oraz dodatkowo przez współczynnik dzietności za rok wcześniejszy.

Aby zrealizować wypłatę świadczenia niezbędne jest tzw. postępowanie nakazowe alimentacyjne. Początkowym etapem walki o alimenty jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z oświadczeniem samego zainteresowanego albo jego przedstawiciela. Sędzia zanim przyzna alimenty musi mieć dostęp do niektórych danych, czyli głównie informacje na temat ponoszonych wydatków, zarobków, ilości dzieci czy poruszające kwestie niewywiązywania się z obowiązku utrzymywania własnych dzieci przez stronę do tego zobowiązaną. Innym ważnym elementem będzie potwierdzenie tego, że sąd nie wszczął sprawy o separację ani postępowania rozwodowego.