Poradnik pracownika: o czym trzeba pamiętać podpisując umowę o pracę?

Poradnik pracownika: o czym trzeba pamiętać podpisując umowę o pracę?

Każda osoba po osiągnięciu pełnoletności prędzej czy później decyduje się na pracę, a to oznacza, że zostanie osobą zatrudniającą lub zatrudnianą. Zawierając umowę o pracę obu stronom zależy, aby być pewnym, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami. Kiedy ktokolwiek ma zastrzeżenia związane z treścią umowy, najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który oferuje wsparcie w zakresie prawa pracy. Do odnalezienia takiej osoby wystarczy wpisanie hasła adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk w sieci, lista specjalistów będzie bardzo długa. O czym trzeba pamiętać podpisując umowę o pracę?

Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Prawo pracy wyróżnia 3 różne typy umów o pracę. Są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Pierwsza, przeważnie podpisywana jest z nowymi pracownikami, w sytuacji kiedy ich kwalifikacje nie zawsze są znane pracodawcy. Zgodnie z zasadami okres trwania tej umowy wynosi 3 miesiące, choć umowa może zostać skrócona, o ile zatrudniający będzie miał taką wolę. Zdarza się, że stosuje się ją również dla osób, które zatrudniono wcześniej w tej samej firmie, lecz są kierowane na inne stanowisko i niezbędna jest ponowna ocena ich kwalifikacji. Drugim wariantem jest umowa na czas określony. Łączny okres zatrudnienia w ramach takich umów nie może przekraczać 33 miesięcy, natomiast limit w zakresie liczby podpisanych umów na czas określony to 3. Najkorzystniejsza z punktu widzenia osoby zatrudnianej jest umowa na czas nieokreślony, czyli wariant, który wyjątkowo dobrze chroni pracownika. W tym przypadku wypowiedzenie umowy bez przestrzegania ustalonego okresu wypowiedzenia nie jest proste i występuje jedynie po spełnieniu konkretnych warunków, dzięki temu daje pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Co powinna uwzględniać umowa o pracę?

Aby umowa o pracę była kompletna, należy w niej umieścić zapis o rodzaju umowy oraz data jej zawarcia, dane stron umowy oraz warunki zatrudnienia i zapłaty za pracę. Kluczowy jest ostatni punkt, gdzie wyraźnie określone powinno zostać stanowisko i zadania dla danej posady. Potrzebne jest także wskazanie miejsca zatrudnienia z określeniem jego dokładnego adresu. Podstawowym punktem każdej umowy o pracę jest jednak wpis dotyczący wysokości wynagrodzenia za wykonywaną pracę oraz wymiaru czasu pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem wynagrodzenie oferowane pracownikowi pracodawca powinien określać stawką godzinową lub miesięczną, która w jednej i drugiej formie nie powinna być mniejsza od aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego (w 2021 roku było to 2800 złotych brutto za miesiąc i 18,30 złotych za godzinę). Ostatni punkt to ustalenie wymiaru czasu pracy, który mówi o tym,, w jakim wymiarze dobowym pracownik ma być zatrudniony, czy ma być to 1 etat, czy tylko jego część.